• opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie miesięcznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie rocznych zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (PIT, CIT)
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
 • sporządzanie miesięcznych/ kwartalnych deklaracji VAT
 • sporządzanie informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych
 • obsługa kontroli podatkowych