• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w PKPiR
  • prowadzenie miesięcznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
  • sporządzanie rocznych zeznań o wysokości osiągniętego dochodu PIT
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
  • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT
  • sporządzanie informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
  • sporządzanie sprawozdań GUS
  • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych
  • obsługa kontroli podatkowych